Deficit aromatične L-aminokiselinske dekarboksilaze (AADC)

Nakon dobijanja dijagnoze deficita aromatične L-aminokiselinske dekarboksilaze (AADC) možete imati mnogo pitanja i nedoumica. Ako poznajete nekoga ili se starate o nekome kome je nedavno postavljena dijagnoza deficita AADC, možda tražite informacije o tome kako da im najbolje pomognete. 

Spremili smo odgovore na najčešća pitanja u vezi sa deficitom AADC kako bismo pomogli da bolje razumete ovu retku neurotransmitersku bolest.

Šta je je deficit AADC?

Deficit aromatične L-aminokiselinske dekarboksilaze AADC  je redak, autozomno recesivno nasledan neurometabolički poremećaj iz grupe neurotransmiterskih. Usled deficita AADC dolazi do teškog kombinovanog nedostatka serotonina, dopamina, norepinefrina i epinefrina, usled čega dolazi do poteškoća u psihomotornom razvoju deteta.

Simptomi deficita AADC se najčešće uočavaju već u ranom detinjstvu, često u odojačkom uzrastu, jer deficit AADC vidno narušava tipičan razvoj deteta te dovodi do problema i otežava: pokrete, hranjenje/gutanje, razvoj govora, psihomotorni razvoj, disanje.

Šta uzrokuje deficit AADC?

Deficit AADC je nasledna bolest, nasleđuje se autozomno recesivno. Bolest se ispoljava ukoliko osoba nasledi oba mutirana gena od roditelja koji su zdravi nosioci. To znači da su i majka i otac zdravi nosioci mutiranog gena i moraju da prenesu detetu mutiranu, odnosno izmenjenu kopiju gena. Taj gen se zove dopa dekarboksilaza ili DDC. Dete koje nasledi obe mutirane kopije DDC gena će imati deficit AADC i ispoljiti simptome bolesti (u blažem ili težem obliku). 

Obrazac nasleđivanja deficita AADC je prikazan sledećom ilustracijom.

Deficit aromatične L-aminokiselinske dekarboksilaze (AADC)

Autozomno recesivno nasleđivanje

 

Šta DDC gen radi u telu?

DDC gen je potreban za proizvodnju enzima pod nazivom AADC. Enzimi su proteini koje telo koristi za ubrzavanje hemijskih reakcija. Ako postoje mutacije u DDC genu, to znači da telo može da proizvodi samo malu količinu AADC enzima.

Bez AADC enzima, telo ne može da proizvodi prirodna hemijska jedinjenja koja se zovu neurotransmiteri, kao što su: kateholamini (dopamin, norepinefrin i epinefrin), indolamini (serotonin i melatonin). Ove hemijska jedinjenja (glasnici) posreduju, pojačavaju i menjaju sinaptičku transmisiju između neurona u mozgu. Na taj način oni utiču na kontrolu pokreta i ponašanja, neuronske ekscitacije i inhibicije, regulišu telesnu temperaturu, prag bola, pamćenje i utiču na veliki broj drugih procesa. 

Koji su simptomi deficita AADC?

Simptomi deficita AADC mogu da variraju i razlikuju se od osobe do osobe. Većina dece koja imaju ovo stanje pokazuju simptome već u prvim mesecima života.

Najčešći klinički simptomi su:

 • slab mišićni tonus, hipotonija ili „mlitavo odojče” 
 • psihomotorno zaostajanje u razvoju deteta, recimo nemogućnost podizanja i uspostavljanja kontrole glave, sedenja ili stajanja bez podrške ili nerazvijenost  govora, (u vreme kada bi navedeni razvojni miljokazi trebali biti usvojeni)
 • poremećaji pokreta / ekstrapiramidni poremećaji
 • distonija - nevoljni pokreti
 • hipertonija – povišen mišićni tonus
 • hipokinezija - smanjena pokretljivost
 • okulogirne krize (OGC) - nevoljni pokreti očiju
 • ptoze, spušteni očni kapci

Okulogirne krize (epizode) se često uočavaju kod osoba koje imaju deficit AADC. Tokom OGC krize, oči se iznenada nevoljno okreću nagore (i/ili u stranu). Ove epizode mogu da traju od nekoliko sekundi do nekoliko sati i do njih može doći nekoliko puta na dan ili nekoliko puta nedeljno. Istovremeno može doći do nevoljnih pokreta kao što je grčenje i/ili uvrtanje mišića.

Kod dece sa deficitom AADC mogu se primetiti i drugi simptomi poput sledećih:

 • pojačana salivacija, balavljenje
 • zapušen nos ili curenje nosa
 • razdražljivost
 • problemi sa varenjem 
 • poremećaji spavanja
 • prekomerno znojenje
 • poeškoće sa gutanjem
 • simptomi nalik simptomima iz spektra autizma

Važno je razumeti da neće svako dete sa AADC imati i ispoljii iste simptome na isti način.

U slučaju da primetite bilo koji od navedenih simptoma, obratite se lekaru (pedijatru) i pitajte o neurotransmiterskim bolestima

Kako se postavlja dijagnoza deficita AADC?

Deficit AADC se može postaviti nakon obavljanja tri osnovne analize:

 • Genetske analize za utvrđivanje promena na DDC genu
 • Analize krvi kako bi se utvrdilo da li je nivo AADC enzima nizak
 • Analize cerebrospinalne tečnosti (CSF) radi merenja nivoa hemikalija koje učestvuju u proizvodnji neurotransmitera

Za potvrdu dijagnoze neophodan je pozitivan rezultat genetske analize i jedne od preostale dve gorenavedene analize.

Zašto utvrđivanje dijagnoze deficita AADC može potrajati?

Deci sa deficitom AADC se često postavi dijagnoza nekoliko godina nakon javljanja prvih simptoma. Deficit AADC je retka bolest, a njeni simptomi mogu da budu slični simptomima drugih poremećaja. To otežava lekarima da potvrde dijagnozu.

AADC deficijencija može da pokaže znakove i simptome slične onima koji se uočavaju kod:

 • Cerebralne paralize
 • Epilepsije
 • Poremećaja ponašanja/autizma

Međutim, postoje značajni simptomi koji ukazuju lekarima na to da uzmu u obzir sumnju na deficit AADC. Izdvajaju se:

- nevoljni pokreti očiju (okulogirne krize)

- magnetna rezonanca (MR) radi isključivanja drugih oboljenja poput cerebralne paralize

- simptomi poput prekomernog znojenja, spuštenih očnih kapaka/ptoza i zapušenog nosa ili curenja nosa

- Primećivanje obrazaca simptoma koji se možda pogoršavaju tokom dana i poboljšavaju nakon spavanja, jasne fluktuacije

Važno je da se dijagnoza AADC deficijencije postavi rano. To može da poboljša negu i podršku koju pacijenti dobijaju za kontrolu i potencijalno lečenje.

Kako se leči deficit AADC?

Postoji nekoliko različitih terapijskih opcija za lečenje simptoma AADC deficijencije. Uopšteno gledano, prve terapije koje se daju za ovaj poremećaj su:

 • Agonisti dopamina koji kopiraju delovanje dopamina u mozgu
 • Inhibitori monoamin-oksidaze radi povećanja nivoa dopamina i serotonina u mozgu
 • Piridoksin ili vitamin B6 za pojačanje delovanja AADC enzima

Za lečenje pacijenata sa AADC deficitom potreban je multidisciplinaran pristup i učešće nekoliko specijalnosti. Uz dečjeg neurologa, važnoje uključiti sledeće specijaliste:

 • fizijatra i fizioterapeuta
 • logopeda
 • psihologa
 • nutricionistu

Ako mislite da vaše dete ili neko o kome se starate možda ima deficit AADC, razgovarajte o nedoumicama sa njegovim lekarom.

Reference:

 • www.orpha.net/consor/cgi-bin/OC_Exp.php?Lng=GB&Expert=35708
 • undefined
 • Consensus guideline for the diagnosis and treatment of aromatic l-amino acid decarboxylase (AADC) deficiency, Wassenberg T, et al. Orphanet J Rare Dis. 2017;12(1):12.
 • Williams K, et al. Curr Med Res Opin. 2021;37(8):1353–1361.
 • National Institutes of Health. Autosomal recessive. Dostupno na: https://medlineplus.gov/ency/article/002052.htm (Pristupljeno: 2021.).
 • Himmelreich N, et al. Mol Genet Metab. 2019;127(1):12–22.
 • Robinson PK, et al. Essays Biochem. 2015;59:1–41.
 • Sheffler ZM, et al. [Ažurirano 7. februara 2021.]. U: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2021 Jan. Dostupno na:
 • www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK539894/ (Accessed: October 2021).
 • Hwu WL, et al. JIMD Rep. 2018;40:1–6.
 • Pons R, et al. Neurology. 2004;62(7):1058–1065.
 • Pearson TS, et al. J Inherit Metab Dis. 2020;43(5):1121–1130.
 • Pearson TS, et al. Mov Disord. 2019;34(5):625–636.
 • Manegold C, et al. J Inherit Metab Dis. 2009;32(3):371–380.
 • DeFilippis M and Wagner KD. Psychopharm Bull. 2016;46(2):18–41.
 • Zouvelou V, et al. Eur J Paediatr Neurol. 2019;23(3):427–437.