Unapređenje mehanizma zdravstvene zaštite dece sa retkim neurotransmiterskim i hroničnim nezaraznim bolestima

Sva deca imaju pravo da odrastaju u sredini koja stimuliše njihov psihomotorni razvoj i priprema ih za polazak u školu, u skladu sa Konvencijom UN o pravima deteta. Deci sa retkim neurotransmiterskim i hroničnim nezaraznim bolestima je neophodno obezbediti uslove za upis i boravak u predškolskim ustanovama, uz primenu životno - potrebne terapije u toku boravka koja im pomažu da zaštite i unaprede svoje zdravlje.

Projekat "Unapređenje mehanizma zdravstvene zaštite dece sa retkim neurotransmiterskim bolestima, poteškoćama u razvoju i hroničnim oboljenjima" smo sproveli 2022/2023 sa željom da doprinesemo unapređenju i razvijanju politika prema navedenim osetljivim grupama dece.

Sproveli smo anketu među roditeljima (glavni nalazi ankete su dostupni ovde), a zatim i analizu propisa javnih politika u oblasti preventivno-zdravstvene zaštite dece sa retkim neurotransmiterskm i hroničnim nezaraznim bolestima (analiza propisa je dostupna ovde). Održali smo radionice od predškolskih ustanova do fakulteta, dobili podršku i uključili u rad veliki broj studenata.

Na sastancima sa donosiocima odluka razgovarali smo o izazovima sa kojima se susrećemo u praksi pri upisu dece koja piju lekove u predškolske ustanove i zahtevima koji se nameću roditeljima.

Na osnovu svega, izradili smo predloge za poboljšanja, u formi inicijative (Inicijativu možete preuzeti ovde).

Konferencija održana 28.02.2023.

Konferencija održana 28.02.2023.

 

foto 2. radionica vrtic Duga

Radionica, predškolska ustanova Duga

 

foto 3. Javni nastupi HrabrisaJutarnji program RTS, mart 2023.

Šta želimo?

Pozivamo direktorku i zaposlene u “Radosno detinjstvo” Novi Sad da unaprede preventivno zdravstvenu zaštitu u Predškolskoj ustanovi, prilagode interna pravila i procedure i  na taj način omoguće deci sa retkim, neurotransmiterskim i hroničnim nezaraznim bolestima odrastanje sa svojim vršnjacima, sigurnost, zdravlje i bezbrižno detinjstvo.

Ponosni smo jer je naša lokalna inicijativa prepoznata kao primer dobre prakse! Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković uputila je u martu 2023.godine inicijativu Ministarstvu zdravlja za donošenje procedura o postupanju sa decom i učenicima sa dijabetesom i drugim nezaraznim hroničnim, kao i retkim bolestima tokom boravka u predškolskim ustanovama i školama.

Kako se navodi u Inicijativi, cilj je podrška, dobra kontrola bolesti i sprečavanja nastanka njenih komplikacija, što utiče i na unapređenje položaja dece i njihovu zaštitu od stigmatizacije i diskriminacije. Više možete pročitati ovde.

Ovaj projekat je dobio podršku projekta Vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.

Mišljenje koje je izneto u ovoj publikaciji/članku/studiji/radu je mišljenje autora i ne predstavlja nužno i mišljenje Vlade Švajcarske, Helvetasa ili Građanskih inicijativa