Javne nabavke u zdravstvu - Izveštaj sa treninga

Online trening na temu

Javne nabavke u zdravstvu: nabavka lekova i medicinskih sredstava

održan je putem Zoom platforme, u subotu 28. novembra 2020. godine od 10:00-12:00 časova.

Na treningu smo se upoznali sa:

  • Pravilima postupka javnih nabavki
  • Mogućnostima zaključenja ugovora
  • Centralizovanim javnim nabavkama
  • Transparentnosti podataka (portal javnih nabavki)

Trenig je održan u organizaciji udruženja Hrabriša u saradnji sa udruženjem Pravni skener, uz podršku Fondacije za otvoreno društvo u okviru projekta “Osnaživanje grassroots organizacija u oblastima zdravlja i obrazovanja za borbu protiv korupcije na Zapadnom Balkanu”. Predavačica je bila Marina Mijatović, Pravni skener.

Treningu je prisustvovalo 17 učesnika/učesnica iz udruženja koja se bave pitanjima unapređenja zdravstvene zaštite svojih članova i članica.

Trening smo zaključili porukom da dostupnost zdravstvene zaštite i njen kvalitet delom zavisi i od nas – građana i građanki koji preko svojih udruženja možemo biti aktivni i dati svoj doprinos u unapređenju zdravstvenog sistema. Našim aktivnostima možemo ukazati koje su potrebe pacijenata i pokazati nadležnim organima da zdravstvene ustanove svoje planove moraju uskladiti sa potrebama pacijenata.

Snimak predavanja je dostupan na ovom linku.

Javne nabavke u zdravstvuJavne nabavke u zdravstvu 2Javne nabavke u zdravstvu 3